Schimbarea furnizorului de gaze naturale de catre clientul final

Începând cu data de 1 iulie 2007, România, precum și alte 13 țări membre ale Uniunii Europene și-a deschis, spre concurență, piața gazelor naturale, toţi clienţii finali (casnici şi noncasnici) putând să-şi exercite dreptul de eligibilitate, ceea ce înseamnă că au dreptul să- şi aleagă furnizorul şi să negocieze direct contracte de furnizare cu acesta.

Astfel, şi clienţii casnici care nu şi-au exercitat încă dreptul de eligibilitate pot oricând opta pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale. prin trecerea de la furnizarea în regim reglementat (la preţul final reglementat şi în baza contractului-cadru de furnizare aprobate de ANRE) la furnizarea în regim negociat (la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale stabilite între furnizor şi clientul final de gaze naturale).
Dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, clienţii finali nu mai au dreptul să revină la furnizarea gazelor naturale în regim reglementat.
Clienţii finali (casnici şi noncasnici) care şi-au exercitat eligibilitatea pot oricând opta pentru schimbarea furnizorului de gaze naturale în condiţii de furnizare în regim negociat.

Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic. Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către clientul final sunt următoarele:

1. Alegerea noului furnizor de gaze naturale

Dacă doriţi să iniţiaţi procesul de schimbare a furnizorului trebuie să vă alegeţi un nou furnizor de gaze naturale, care deţine licenţă pentru desfăşurarea acestei activităţii pe piaţa de gaze naturale.
Pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, la categoria ”Gaze naturale – Informatii de interes public – Furnizori gaze naturale” puteți găsi lista furnizorilor licențiați de gaze naturale. În aceeaşi categorie, este afişată şi lista cu „Link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor de gaze naturale”.
Ofertele-tip conţin informaţii referitoare la condiţiile comerciale de furnizare, ca de exemplu: tipul de furnizare (cu servicii/fără servicii reglementate incluse), preţul de furnizare, durata contractului, condiţii şi termen de denunţare unilaterală a contractului, modalităţile şi condiţii de plată a facturii, opţiuni privind modul de transmitere a facturii, etc.
Consultând aceste liste, în scopul încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, luați legătura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale și negociați cu acesta condiţiile comerciale şi prețul de furnizare sau acceptaţi o ofertă-tip publicată de către acesta.

Vă recomandăm, în prealabil, să solicitați și să analizați comparativ ofertele mai multor furnizori de gaze naturale astfel încât să puteţi alege în cunoştinţă de cauză oferta cea mai avantajoasă pentru dumneavoastră dintre cele disponibile pe piaţă.

2. Încheierea contractului cu noul furnizor si rezilierea contractului cu actualul furnizor

Dupa ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra pretului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.
Notificați, în scris, actualului furnizor intenția dumneavoastră de reziliere a contractului de furnizare încheiat cu acesta, respectând termenul și condițiile de denunțare unilaterală, prevăzute în contract.

În situaţia în care sunteţi un client casnic care denunţă unilateral un contract de furnizare în regim reglementat, vă precizăm că, potrivit clauzelor contractuale, această denunţare devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Vă recomandăm să obțineți de la actualul furnizor o confirmare, de asemenea, în scris, a primirii notificării dumneavoastră.

3. Determinarea indexului contorului

Responsabilitatea stabilirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul dumneavoastră de consum. Acesta convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului dumneavoastră din ziua în care furnizorul nou începe să vă vândă gaze naturale.
Vă recomandăm să citiți și să notați și dumneavoastră indexul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

4. Decontul final de lichidare

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor vă va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată.
Achitaţi contravaloarea acestei facturi până la termenul scadent.